Over

Ik ben Arnaud Renard student toegepaste psychologie aan Howest te Brugge. Gedurende het afgelopen academiejaar (2018-2019) zette ik mij in om een bachelorproef onderzoek op te stellen over hoe we Vlaamse vaders kunnen ondersteunen bij moeilijkheden die zij ervaren ten gevolge van de coming-out van hun zoon. De organisatie genaamd Wel Jong Niet Hetero ondersteunde mij, extern van de school, doorheen het onderzoeksproces.

Zo werden negen Vlaamse vaders geïnterviewd en bevraagd wat voor hen moeilijk was aan dit gegeven en wat hen bij deze moeilijkheden geholpen heeft of eventueel had kunnen helpen.

Bovendien werden deze vaders hun oordeel gevraagd omtrent de bestaande webpagina genaamd ‘Out bij ouders’. Hieruit werden vervolgens ook tips voor deze nieuwe website verkregen.

Uiteindelijk werd deze webpagina ontwikkeld om de aangehaalde hulpmiddelen aan te reiken en zo Vlaamse vaders enige handvatten te bieden tijdens en na de coming-out. Zoals je misschien weet is het niet altijd even gemakkelijk om met deze openbaring om te gaan. Hierdoor werd op basis van de bevindingen allerlei mediamaterialen verzameld die je mogelijk kunnen inspireren of ondersteunen.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close