Belang van ouderbetrokkenheid

De houding van de beide ouders omtrent homoseksualiteit voorspelt om te beginnen een emotionele verandering bij de homoseksuele jongeren (Darby-Mullins & Murdock, 2007). Dit kan, afhankelijk van de emotionele geladenheid van de reactie, zowel in positieve als negatieve zin plaatsvinden. Uit een onderzoek van Bouris et al. (2010) kunnen de ouders enerzijds als bron van stress en anderzijds als een bron van steun optreden (Bouris, et al., 2010).

Holebi’s die minder te maken krijgen met ouderlijke afwijzing en in de plaats daarvan meer seksueelspecifieke ondersteuning ervaren, zijn meer geneigd om een autonome identiteit te ontwikkelen. Daarnaast ontwikkelen ze in mindere mate geïnternaliseerde homonegativiteit. Geïnternaliseerde homonegativiteit is het geheel van negatieve attitudes en gevoelens omtrent de eigen holebiseksualiteit, als dat van anderen. Holebi’s met een hoge mate aan geïnternaliseerde homonegativiteit hebben de negatieve opvattingen uit de omgeving eigen gemaakt en nemen zelf die homonegatieve houding aan (Vincke, Dewaele, Van den Berghe, & Cox, 2006).

Daarnaast ontwikkelen ze mindere identiteitsonzekerheid. Zo zijn holebi-jongeren zelfzekerder om door anderen aanvaard te worden (Bregman, Malik, Page, Makynen, & Lindahl, 2013). Zo benadrukken D’Amico en Julien (2012) dat een hogere mate van aanvaarding door ouders, en dus een mindere mate van afstoting omwille van hun seksuele oriëntatie, gepaard gaat met meer aanvaarding en geruststelling bij de homoseksuele en biseksuele jongeren zelf ten aanzien van hun eigen seksuele oriëntatie. Daarbij komt ook nog dat deze jongeren in mindere mate psychische problemen en zelfmoordgedachten ondervinden (D’Amico & Julien, 2012).

Ondersteunende ouders zijn bovendien een gezondheidsbevorderende factor bij de overgang van adolescentie naar volwassenheid (Caldwell, Sellers, Bernat, & Zimmerman, 2004; Caldwell, Zimmerman, Bernat, Sellers, & Notaro, 2002; Pingel, et al., 2012). Holebi-jongeren benadrukken zelf, door het vaak voorkomend slachtofferschap en de weinige ondersteuning in verband met holebiseksualiteit op school, het belang van een goede gezinsondersteuning en veilige thuissfeer. Deze veilige sfeer heeft namelijk een beschermende invloed ten aanzien van de negatieve gevolgen voor de geestelijke gezondheid (Hershberger & D’Augelli, 1995).

Steunvolle ouder-kind relaties en daarbij een positieve nabijheid tussen beide, zijn dan met een hoger mentaal welzijn geassocieerd (Bouris, et al., 2010). Diezelfde bevindingen komen ook opnieuw naar voor uit ander onderzoek, waarnaast ook het algemeen gevoel van steun door familieleden als nabijheid en betrokkenheid van ouders negatief geassocieerd is met risicogedrag (Pearson & Wilkinson, 2013). Dit betekent dat risicogedrag zich minder manifesteert bij kinderen of jongeren die het gevoel ervaren een betrokken gezin en steunvolle familieleden te hebben.

Het hoeft dus niet te verbazen dat volwassenen die tot een seksuele minderheidsgroep behoren, zoals holebi’s, en hoge niveau’s van familiale afstoting of lage niveaus van gezinsacceptatie ervaren, slechter scoren in termen van depressie, middelenmisbruik, seksueel risicovol gedrag en suïcidale gedachten en pogingen (Bouris, et al., 2010; Ryan, Huebner, Diaz, & Sanchez, 2009; Ryan, Russell, Huebner, Diaz, & Sanchez, 2010).

Belang van vaderbetrokkenheid op welbevinden van hun (homoseksuele) zoon.
Uit verschillende onderzoeken komt naar voor dat vaders algemeen een unieke invloed hebben op hun zoons welbevinden (Amato, 1994; Caldwell, Rafferty, Reischl, De Loney, & Brooks, 2010). Zo wijst nationaal representatief onderzoek het verband aan tussen mannelijke adolescenten die ontevreden waren met de relatie die ze hadden met hun vader en hun depressieve symptomen. Een ander onderzoek toont aan dat de algemene vader-betrokkenheid ook een beschermende invloed heeft op psychologische problemen bij de jongere ten gevolge van extreme vormen van slachtofferschap onder peers (Flouri & Buchanan, 2004).

Specifieker wijst Bos et al. (2008) bovendien op het feit dat de kwaliteit van deze vader-zoonrelatie een mediërend of versterkend effect had op psychische symptomen van de homojongere (Bos, Sandfort, de Bruyn, & Hakvoort, 2008). Daarnaast zorgt de vaderbetrokkenheid voor een betere zelfwaarde bij homoseksuele mannen (Keuzenkamp, 2010).

Bronvermelding:

 • Amato, P. R. (1994). Father-child relations, mother-child relations, and offspring psychological well-being in early adulthood. Journal of Marriage and the Family, 56(4), pp. 1031-1042.
 • Bos, H. M., Sandfort, T. G., de Bruyn, E. H., & Hakvoort, E. M. (2008). Same-sex attraction, social relationships, psychosocial functioning, and school performance in early adolescence. Developmental Psychology, 44(1), pp. 59-68.
 • Bregman, H. R., Malik, N. M., Page, M. J., Makynen, E., & Lindahl, K. M. (2013). Identity profiles in lesbian, gay, and bisexual youth: The role of family influences. Journal of Youth and Adolescence, 42(3), pp. 417-430.
 • Bouris, A., Guilamo-Ramos, V., Pickard, A., Shiu, C., Loosier, P. S., Dittus, P., . . . Waldmiller, J. M. (2010). A systematic review of parental influences on the health and well-being of lesbian, gay, and bisexual youth: Time for a new public health research and practice agenda. Journal of Primary Prevention, 31(5-6), pp. 273-309.
 • Caldwell, C. H., Rafferty, J., Reischl, T. M., De Loney, E. H., & Brooks, C. L. (2010). Enhancing parenting skills among nonresident African American fathers a strategy for preventing youth risky behaviors. American Journal of Community Psychology, 45(1-2), pp. 17-35.
 • Caldwell, C. H., Sellers, R. M., Bernat, D. H., & Zimmerman, M. A. (2004). Racial identity, parental support, and alcohol use in a sample of academically at-risk African American high school students. American Journal of Community Psychology, 34(1-2), pp. 71-82.
 • Caldwell, C. H., Zimmerman, M. A., Bernat, D. H., Sellers, R. M., & Notaro, P. C. (2002). Racial identity, maternal support, and psychological distress among African American adolescents. Child Development, 73(4), pp. 1322-1336.
 • D’Amico, E., & Julien, D. (2012). Disclosure of sexual orientation and gay, lesbian, and bisexual youths’ adjustment: Associations with past and current parental acceptance and rejection. Journal of GLBT Family Studies, 8(3), pp. 215-242.
 • Darby-Mullins, P., & Murdock, T. B. (2007). The influence of family environment factors on self-acceptance and emotional adjustment among gay, lesbian, and bisexual adolescents. Journal of GLBT Family Studies, 3(1), pp. 75-91.
 • Flouri, E., & Buchanan, A. (2004). Early father’s and mother’s involvement and child’s later educational outcomes. British Journal of Educational Psychology, 74(2), pp. 141-153.
 • Hershberger, S. L., & D’Augelli, A. R. (1995). The impact of victimization on the mental health and suicidality of lesbian, gay, and bisexual youths. Developmental Psychology, 31(1), pp. 65-74.
 • Keuzenkamp, S. (2010). Steeds gewoner, nooit gewoon: Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Pearson, J., & Wilkinson, L. (2013). Family relationships and adolescent well-being: Are families equally protective for same-sex attracted youth? Journal of Youth and Adolescence, 42(3), pp. 376-393.
 • Pingel, E., Bauermeister, J. A., Elkington, K., Fergus, S., Caldwell, C., & Zimmerman, M. A. (2012). Condom use trajectories in adolescence and the transition to adulthood: The role of mother and father support. Journal of Research on Adolescence, 22(2), p. 350.
 • Ryan, C., Huebner, D., Diaz, R. M., & Sanchez, J. (2009). Family rejection as a predictor of negative health outcomes in white and Latino lesbian, gay, and bisexual young adults. Pediatrics, 123(1), pp. 346-352.
 • Ryan, C., Russell, S. T., Huebner, D., Diaz, R., & Sanchez, J. (2010). Family acceptance in adolescence and the health of LGBT young adults. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 23(4), pp. 205–213.
 • Vincke, J., Dewaele, A., Van den Berghe, W., & Cox, N. (2006). Zzzip ‐ een statistisch onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s. Gent: UGent & Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close