Literatuur


Wat is een homoseksuele oriëntatie
Homoseksualiteit kan, net zoals heteroseksualiteit, gezien worden als een seksuele oriëntatie. Vaak wordt vergeten dat het ‘homo-zijn’ en/of de volledige seksuele oriëntatie geen stabiel gegeven hoeft te zijn. Het kan dat iemand in een bepaalde levensfase een homoseksuele relatie aangaat, terwijl in een latere levensfase een heteroseksuele relatie aangegaan wordt (Dewaele & Motmans, 2003). Binnen de literatuur wordt seksuele oriëntatie daarnaast in drie dimensies opgedeeld.

Specifiek worden persoonlijke gevoelens en verlangens, het feitelijke seksuele gedrag en zelfbenoeming onderscheiden (Cockx et al., 2000; Conru, 2013; Dewaele et al., 2003b; Horowitz & Newcomb, 2001; Saewyc, 2011).

GEVOELENS/VERLANGENS EN GEDRAG
Binnen seksuele oriëntatie bestaat het aspect van wat individuen enerzijds verlangen of voelen, en dit zowel met betrekking tot fysieke, emotionele aantrekking en fantasieën. Anderzijds bestaat ook het gedragsaspect dat voornamelijk het seksueel als relationeel gedrag van het individu benadrukt (Bambust et al., 2013).

ZELFBENOEMING OF ZELFIDENTIFICATIE
De derde dimensie van seksuele oriëntatie slaat op de ‘zelfidentificatie’ of zelfbenoeming van mensen. Mannen kunnen er al dan niet voor kiezen zichzelf het ‘homo’-label toe te kennen wanneer ze zich al dan niet zowel lichamelijk als emotioneel aangetrokken voelen en/of zowel seksueel als relationeel gedrag tot andere mannen stellen.

Hoe vaak komt homoseksualiteit voor?
Zowel voor Vlaanderen als voor heel België is dit gegeven niet eenvoudig te bepalen. Er bestaan geen administratieve databanken waar gegevens over seksuele voorkeur terug te vinden zijn en al helemaal niet volgens de verschillende dimensies van seksuele oriëntatie. Globaal wordt een schatting van 3 tot 10% genomen waarbij de bevolking homoseksueel is (Sensoa, 2018). Andere bronnen spreken over een schatting van 3 à 8% van de bevolking die zichzelf holebi noemt (Bambust et al., 2013). Geschat op de regio Vlaanderen zou dit minstens een kwart miljoen mensen betekenen (Çavaria, z.j.). Echter zijn deze cijfers een mogelijkse onderschatting aangezien deze enkel op basis van zelfidentificatie (zie voorgaande) verkregen werden.

Voor diegene die graag nog wat omtrent deze cijfers wil lezen, verwijs ik graag door naar het engelstalig artikel genaamd: 1 in 2 young people say they are not 100% heterosexual. Je kan doorverwezen worden door op de titel van het artikel hierboven te klikken.

  • Bronvermelding:
  • Bambust, F., & Mills, K. (2013). Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s maar nooit durfde te vragen. Brussel: Gelijke Kansen in Vlaanderen.
  • Çavaria. (z.j.). Woordenlijst – Holebi. Opgeroepen op oktober 12, 2018, van Çavaria: https://www.cavaria.be/begrippen/holebi
  • Cockx, F., & Tytgat, P. (2000). Holebi’s in beweging: Praten over homoseksualiteit in onderwijs en vormingswerk. Leuven: Acco.
  • Conru, I. (2013). Seksuele ethiek in dynamisch en kwalitatief perspectief. Antwerpen: Garant.
  • Dewaele, A., & Motmans, A. (2003b). Holebi’s voor het voetlicht: holebi’s bekeken door beleid, samenleving en onderzoek. . In J. M. Michielsens, Jaarboek 1: Steunpunt Gelijkekansenbeleid (pp. 165-192). Antwerpen: Garant.
  • Horowitz, J. L., & Newcomb, M. D. (2001). A multidimensional approach to homosexual identity. Journal of Homosexuality, 42(2), pp. 1-19.
  • Saewyc, E. M. (2011). Research on adolescent sexual orientation: Development, health disparities, stigma, en resilience. Journal of Research on Adolescence, 21(1), pp. 256-272.
  • Sensoa. (2018). Hoeveel mensen zijn er homoseksueel. Opgeroepen op oktober 21, 2018, van Allesoverseks.be: https://www.allesoverseks.be/hoeveel-mensen-zijn-er-homoseksueel

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close